உறவுகள்புதியவை

காதல் திருமணத்தை மகிழ்ச்சியாக கொண்டு செல்ல நீங்கள் செய்ய வேண்டிய 7 விஷயங்கள்

காதல் திருமணத்தை மகிழ்ச்சியாக கொண்டு செல்ல நீங்கள் செய்ய வேண்டிய 7 விஷயங்கள்

பெரும்பாலான காதல் திருமணங்கள் வெவ்வேறு குடும்ப பின்னணி, சமூகம், மதம், பழக்க வழக்கம் என்று வேற்றுமையில் ஒற்றுமை நிறைந்திருக்கும்.

திருமணம் எவ்வளவு பிரம்மாண்டமாக, ஆடம்பரமாக நடந்தாலும் சரி, எளிமையாக நடந்தாலும் திருமணம் ஜோடிகள் எவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக, நிறைவாக வாழ்கிறார்கள் என்பதுதான் திருமணத்தின் வெற்றியைக் குறிக்கும். நிச்சயிக்கப்பட்ட திருமண ஜோடிகள் மற்றும் காதலித்து திருமணம் செய்த ஜோடிகளுக்கு இடையே பல்வேறு வேறுபாடுகள் உள்ளன. பல்வேறு காரணங்களின் அடிப்படையில், காதல் திருமணங்கள் வெற்றி அடைகின்றன.

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker