உலக நடப்புகள்புதியவை

நீங்கள் தூங்கும் நிலையை வைத்தே உங்கள் குணத்தை கணிக்க முடியும்

நீங்கள் தூங்கும் நிலையை வைத்தே உங்கள் குணத்தை கணிக்க முடியும்

 நாம் ஆழ்ந்து தூங்கும்போது எந்த நிலையில் தூங்குகிறோம் என்பதே தெரியாது. அதேபோல் நமக்கென சில படுக்கும் நிலைகள் இருக்கும். அப்படி படுத்தால் மட்டும்தான் தூக்கம் வரும். அதுவும் நம் வீட்டில் நம் மெத்தையில் நாம் நினைத்தபடி தூங்கினால்தான் நிம்மதியான தூக்கம் வரும். வெளியிடங்களில் தூங்கும்போது அட்டென்ஷன் பொசிஷனில்தான் தூங்க வேண்டும். இதற்காகவே நாம் வெளியிடங்களில் தூங்குவதை தவிர்த்துவிடுவோம். ஏன் அந்த நிலையில் தூங்க விரும்புகிறீர்கள் தெரியுமா? அதற்கு உங்கள் குணமே காரணம். இதை நாங்கள் சொல்லவில்லை ஆய்வுகள் சொல்கின்றன.  ( image source : blankgc.com.au )

நாம் ஆழ்ந்து தூங்கும்போது எந்த நிலையில் தூங்குகிறோம் என்பதே தெரியாது. அதேபோல் நமக்கென சில படுக்கும் நிலைகள் இருக்கும். அப்படி படுத்தால் மட்டும்தான் தூக்கம் வரும். அதுவும் நம் வீட்டில் நம் மெத்தையில் நாம் நினைத்தபடி தூங்கினால்தான் நிம்மதியான தூக்கம் வரும். வெளியிடங்களில் தூங்கும்போது அட்டென்ஷன் பொசிஷனில்தான் தூங்க வேண்டும். இதற்காகவே நாம் வெளியிடங்களில் தூங்குவதை தவிர்த்துவிடுவோம். ஏன் அந்த நிலையில் தூங்க விரும்புகிறீர்கள் தெரியுமா? அதற்கு உங்கள் குணமே காரணம். இதை நாங்கள் சொல்லவில்லை ஆய்வுகள் சொல்கின்றன.

 பிரிட்டனைச் சேர்ந்த ஸ்லீப் அஸஸ்மெண்ட் அண்ட் அட்வைசரி சர்வீஸ், பெரும்பாலும் பலரும் தூங்கும் நிலை மற்றும் அவர்களுடைய குணம் இரண்டையும் வைத்து ஆய்வு செய்ததில் பலருக்கும் அது ஒத்துப் போயின. அதை அறிக்கையாகவும் வெளியிட்டது.  அவை உங்களோடும் ஒத்துப் போகிறதா என்பதை நீங்கள் செக் செய்யுங்கள். ( image source : Getty images )

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker