ஆரோக்கியம்புதியவை

தலைக்குக் குளித்ததும் தூங்கி விடுகிறீர்களா? அதனால் வரும் பிரச்னையும் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்..

காலை எழும்போது, தலையணையில் முடி கொட்டியிருக்கிறதா? தலை சீவும்போது, கொத்து கொத்தாக முடி உதிர்ந்து உங்களை பயமுறுத்துகிறதா? ஆரோக்கியமான மனிதர்களுக்கு தினமும் முடி உதிர்தல் இயல்பான ஒன்றுதான், ஆயினும் கொத்து கொத்தாக முடி உதிர்வது ஆபத்து. அதிகம் உதிர என்ன காரணம்? சில தனிப்பட்ட ஹார்மோன் குறைபாடுகளைத் தவிர, தலைமுடி உதிர்வதற்கு, நம்முடைய அன்றாட பழக்கவழக்கங்களே, பெரிதும் காரணமாகின்றன என்பதை நாமறிவோமா? நம்முடைய வழக்கமான தினசரி செயல்களே, தலைமுடி உதிர்வுக்கு முக்கிய காரணமென்று நாம் அறிந்துகொண்டால், நிச்சயம் அதிர்ந்துதான் போவோம்.

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker