தாய்மை-குழந்தை பராமரிப்புபுதியவை

குளிர்காலத்தில் குழந்தைகளுக்கு எந்த வகை உணவுகளைக் கொடுக்கலாம்? கொடுக்கக்கூடாது?

சீதோஷண நிலையில் நுண்கிருமிகள் வீரியமாகச் செயல்படும். எனவே, அவற்றை எதிர்கொள்ள குழந்தைகளுக்கு அதிக ஆற்றலும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் தேவைப்படும். அவற்றை ஆரோக்கியமான உணவுகளின் மூலம் குழந்தைகளைப் பெறச் செய்யலாம்.

Related Articles

Close