ஃபேஷன்புதியவை

குழந்தைகள் விரும்பும் நாய் இனங்கள்…

கோமண்டர் (Komondor)

இது ஒரு வகையான ஹங்கேரியன் ஷெபெர்டு நாய். இந்த நாய்க்கு அதிகமான ரோமங்கள் இருப்பதோடு, அவை சுருண்டு இருக்கும். இதுவும் பார்ப்பதற்கு சூப்பராக இருக்கும்.

மால்தீஸ் (Maltese)

மொசுமொசுவென இருக்கும் குட்டி நாய். இது வீட்டில் வளர்க்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த நாய். இந்த நாயிடம் அன்பை காட்டினால், உயிரையே கொடுக்கும் அளவிற்கு அது பாசம் வைக்கும்.

ஆப்கன் ஹவுண்ட் (Afghan Hound)

இந்த நாய் மிகவும் ஒல்லியாகவும், உயரமாகவும் இருப்பதோடு, அழகான பட்டுப்போன்ற ரோமங் களைக் கொண்டது. இவை நன்கு வேகமாக ஓடக்கூடியவை மற்றும் விசுவாசமாக இருக்கக்கூடியவை.

நாய்களில் பல வகைகள் உண்டு. அவற்றில் நன்கு மொசுமொசுவென்று இருக்கும் நாய்கள் தான் குழந்தைகளுக்கு மிகவும் பிடிக்கும். ஏனெனில் அவைகள் பார்ப்பதற்கு பொம்மை நாய்க் குட்டி போன்று இருப்பதால், குழந்தைகளின் செல்லப்பிராணிகள் ஆகின்றன. அப்படி குழந்தைகளால் அதிகம் விரும்பப்பட்டு, வளர்க்கப்படும் நாய் இனங்களை இங்கு பார்ப்போம்.

கோல்டன் ரிட்ரைவர் (Golden Retriever)

இந்த நாய் குழந்தைகளுடன் குறும்பாக விளையாடக்கூடியது. இதன் ரோமங்களை வெட்டாமல் இருந்தால், அழகாக மொசுமொசுவென்று இருக்கும். குழந்தைகள் இருக்கும் வீடுகளில் கோல்டன் ரிட்ரைவர் அதிகளவில் வளர்க்கப்படுகிறது.

பூடில் (Poodle)

இந்த மொசுமொசு நாய், பொம்மை போன்று இருக்கும். இந்த நாய் பெண் குழந்தைகளுக்கு நல்ல துணையாக இருக்கும். நன்கு விளையாடுவதோடு, வீட்டில் எந்தவொரு பிரச்சினையையும் கொடுக்காது.

பொமரேனியன்(Pomeranian)

இந்தியாவில் பொதுவாக காணப்படும் நாய் இனங்களில் ஒன்று தான் பொமரேனியன். இந்த நாய் பெரியவர்களுக்கும் சரி, குழந்தைகளுக்கும் சரி ஏற்றதாக இருக்கும். மேலும் இவை குழந்தைகளுடன் நன்கு விளையாடக்கூடியவை. மேலும் இதற்கு அதிகப்படியான பராமரிப்பும் தேவைப்படாது

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker