உறவுகள்புதியவை

இந்த அறிகுறிகள் இருந்தால் ஆபத்தானவரை காதலிக்கிறீர்கள் என்று அர்த்தம்! உஷாரா இருங்க?

மனிதர்கள் உயிருடன் வாழ உணவு, உடை, இருப்பிடம் இவை மட்டும் இருந்தால் போதுமானது ஆனால் மனிதர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் வாழ கட்டாயம் காதல் அவசியமாகும்.

ஒருவரின் வாழ்க்கையை அழகானதாகவும், அர்த்தமுள்ளதாகவும் மாற்றுவது காதல்தான்.

ஆனால் அந்த காதல் உறவு சரியானதனாக அமையவில்லை என்றால் உங்களின் வாழ்க்கை நரகமாக மாறிவிடும்.ஒரு ஆபத்தான காதலில் இருப்பது என்பது உங்களின் வாழ்க்கையை நீங்களே கெடுத்துக் கொள்வதற்கு சமம்.

நீங்கள் ஆபத்தான காதலில் இருப்பதை உணர்த்தும் அறிகுறிகள் என்னென்ன என்று பார்க்கலாம்.

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker