தாய்மை-குழந்தை பராமரிப்பு

குழந்தை எவ்வளவு நேரம் தூங்க வேண்டும்?

1-4 வாரங்கள் ஆன குழந்தைகள்: நாளொன்றுக்கு 15 – 16 மணி நேரம் புதிதாக பிறந்தவர்கள் 15 முதல் 18 மணி நேரம் வரை தூங்குகிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் அதை 3 அல்லது 4 மணி நேர குறுகிய கால தூக்கமாக தூங்குகிறார்கள். குறைப் பிரசவத்தில் பிறந்த குழந்தைகள் நீண்ட நேரமும் மற்றும் வயிற்றுவலி உள்ள குழந்தைகள் குறுகிய நேரத்திற்கும் தூங்குவார்கள். புதிதாக பிறந்தவர்களுக்கு இன்னும் ஒரு உட்புற உயிரியல் கடிகாரம் அல்லது சர்காடியன் ரிதம் இல்லாததால், தூக்க நேரமானது பகல்நேர மற்றும் இரவுநேர சுழற்சிகளுடன் தொடர்பில் இல்லை. உண்மையில், அஅவர்களுக்கு தூங்குவதற்கான ஒரு குறிப்பிட்ட நேரமே இருக்காது.

1-4 மாதங்கள் ஆன குழந்தைகள்: நாளொன்றுக்கு 14 – 15 மணி நேரம் 6 வார வயதிலேயே உங்கள் குழந்தை சிறிதளவு பழக்கத்திற்கு உட்பட தொடங்குகிறது. மேலும் அவர்களின் தூக்க நேரம் ஒரு வடிவம் பெற தொடங்கி இருப்பதை நீங்கள் கவனிக்கலாம். நீண்ட தூர தூக்கங்கள் நான்கு முதல் ஆறு மணிநேரங்கள் வரை செல்கின்றன. மேலும் இப்போது மாலையில் இன்னும் அடிக்கடி நடக்கும்.நாள் பகல் – இரவு குழப்பம் முடிந்துவிடும்.1-4 வாரங்கள் ஆன குழந்தைகள்: நாளொன்றுக்கு 15 – 16 மணி நேரம் புதிதாக பிறந்தவர்கள் 15 முதல் 18 மணி நேரம் வரை தூங்குகிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் அதை 3 அல்லது 4 மணி நேர குறுகிய கால தூக்கமாக தூங்குகிறார்கள். குறைப் பிரசவத்தில் பிறந்த குழந்தைகள் நீண்ட நேரமும் மற்றும் வயிற்றுவலி உள்ள குழந்தைகள் குறுகிய நேரத்திற்கும் தூங்குவார்கள். புதிதாக பிறந்தவர்களுக்கு இன்னும் ஒரு உட்புற உயிரியல் கடிகாரம் அல்லது சர்காடியன் ரிதம் இல்லாததால், தூக்க நேரமானது பகல்நேர மற்றும் இரவுநேர சுழற்சிகளுடன் தொடர்பில் இல்லை. உண்மையில், அஅவர்களுக்கு தூங்குவதற்கான ஒரு குறிப்பிட்ட நேரமே இருக்காது.

1-4 மாதங்கள் ஆன குழந்தைகள்: நாளொன்றுக்கு 14 -15 மணி நேரம் 6 வார வயதிலேயே உங்கள் குழந்தை சிறிதளவு பழக்கத்திற்கு உட்பட தொடங்குகிறது. மேலும் அவர்களின் தூக்க நேரம் ஒரு வடிவம் பெற தொடங்கி இருப்பதை நீங்கள் கவனிக்கலாம். நீண்ட தூர தூக்கங்கள் நான்கு முதல் ஆறு மணிநேரங்கள் வரை செல்கின்றன. மேலும் இப்போது மாலையில் இன்னும் அடிக்கடி நடக்கும்.நாள் பகல் – இரவு குழப்பம் முடிந்துவிடும்.4-12 மாதங்கள் ஆன குழந்தைகள்: நாளொன்றுக்கு 14 -15 மணி நேரம் வரை தூங்குவது சிறந்தது. 11 மாத வயது வரை பெரும்பாலான குழந்தைகளுக்கு 12 மணிநேரம் தூக்கம் கிடைக்கும். ஆரோக்கியமான தூக்க பழக்கங்களை நிறுவுவது இந்த காலக்கட்டத்தில் முக்கிய குறிக்கோளாக இருக்கிறது, உங்கள் குழந்தை இப்போது மிகவும் சமூகமாக இருப்பதால், அவருடைய தூக்க வடிவங்கள் வயது வந்தோருக்கானவை.

குழந்தைகளுக்கு பொதுவாக மூன்று சிறுதுாக்கம் இருக்கும் மற்றும் இது 6 மாதங்கள் வரை செல்கின்றன.அந்த நேரத்தில் (அல்லது முந்தைய) அவர்கள் இரவில் தூங்குவதற்கு உடல் திறன் கொண்டவர்கள். உயிரியல் தாளங்கள் முதிர்ச்சியடைந்த நிலையில், வழக்கமான கால இடைவெளிகளை உருவாக்குவது பொதுவாக இந்த காலத்தின் பிற்பகுதியில் நிகழ்கிறது. காலை சிற்றுண்டிக்கு பிறகு சிறுதுாக்கம் பொதுவாக 9 மணிக்கு தொடங்கி ஒரு மணி நேரம் வரை நீடிக்கும். மதிய சிறுதுாக்கம் 2 மணிக்கு தொடங்குகிறது மற்றும் ஒன்று அல்லது இரண்டு மணி நேரம் நீடிக்கும். பிற்பகல் பிற்பகுதியில் 3 முதல் 5 மணி வரை தூங்கலாம். பொதுவாக இந்த இடைவெளி நேரம் வேறுபடுகிறது.

1-3 ஆண்டுகள் ஆன குழந்தைகள்: நாளொன்றுக்கு 12 – நாள் 14 மணி நேரம் உங்கள் குழந்தை 18-21 மாத வயது வரை முதல் வருடம் கடந்திருக்கும் வேளையில்,அவர்கள் காலையில் அல்லது மாலைவேளை சிறுதூக்கத்தை இழப்பார் மற்றும் ஒரு நாளுக்கு ஒரு முறை மட்டுமே பகலில் தூங்குவார். குழந்தைகளுக்கு 14 மணிநேரம் தூக்கம் தேவைப்படும் போது, அவை வழக்கமாக 10-ஐ மட்டுமே பெறும். 21 முதல் 36 மாத வயதுடைய பெரும்பாலான குழந்தைகள் இன்னும் ஒரு நாளுக்கு ஒரு குட்டித்தூக்கம் தேவைப்படும். இது ஒன்று முதல் மூன்றரை மணி நேரம் வரை இருக்கலாம். அவர்கள் வழக்கமாக இரவில் 7 மணி முதல் 9 மணிக்குள் தூங்கி, காலையில் 6 மணி முதல் 8 மணிக்குள் எழுந்திருப்பர்.3-6 வயது ஆன குழந்தைகள்: நாள் ஒன்றுக்கு 10 – 12 மணி நேரம் இந்த வயதில் குழந்தைகள் பொதுவாக 7 மணிக்குள் படுக்கைக்குச் செல்வார்கள். அவர்கள் இளம் வயதிலேயே செய்ததைப் போலவே, 9 மணிக்குள் தூங்கி, காலையில் 6 மணி முதல் 8 மணிக்குள் எழுந்திருப்பர். பெரும்பாலான 3 வயது குழந்தைகள் இன்னும் குட்டித் தூக்கத்தை விரும்புவார்கள், ஆனால் 5 வயதில் அப்படியில்லை குட்டி தூக்கம் படிப்படியாக குறைவாகவும் செய்யும்..3 வயதுக்குப் பிறகு புதிய தூக்க சிக்கல்கள் பொதுவாக உருவாக்கப்படாது.Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker