ஆரோக்கியம்

தோள்வலி, கீழ் முதுகுவலியை குணமாக்கும் உடற்பயிற்சி

கார்டியோ பயிற்சிகள், வலிமைப் பயிற்சிகள் மற்றும் நெகிழ்வுப் பயிற்சிகள் செய்வதற்கு கெட்டில்பெல்ஸ் மிகச்சிறந்தவை.

இப்பயிற்சியை செய்வதற்கு இரண்டு கெட்டில்பெல்கள் தேவைப்படுகின்றன. இரண்டையும் உங்கள் கால்களுக்கு முன்பாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இரண்டு முழங்கால்களையும் மடக்கி, இடுப்பை பின்புறமாக கொண்டு செல்லவும். வயிற்று தசைகளை உள்ளிழுத்தவாறே இரண்டு கைகளாலும் கெட்டில்பெல்களை தூக்கவும். இப்போது உங்கள் முழங்கையின் எல்போ பகுதி பின்பக்கம் இழுத்தவாறு உடலோடு ஒட்டி இருக்க வேண்டும். பின்னர் மெதுவாக குனிந்து முழங்காலுக்கு கீழே இறக்கிப் பிடிக்கவும். இதேபோல் 12 முதல் 15 வரை திரும்ப செய்ய வேண்டும்.பலன்கள்

கெட்டில் பெல்லின் எடையை வயிறு மற்றும் மார்பில் அழுத்தம் கொடுத்து இழுக்கும்போது இடுப்பு, வயிறு மற்றும் பின்புற தசைகள் வலுவடைகின்றன. தோள்பட்டைகள் மற்றும் கைகளில் உள்ள தசை நாண்கள் நீட்சியடைகின்றன. தோள்பட்டையில் உள்ள பந்துகிண்ண மூட்டுக்கள் வலுவடைவதால் தோள்வலி, கீழ்முதுகுவலி போன்றவற்றுக்கு நல்ல தீர்வாகிறது. அடிவயிற்று தசைகள் நன்றாக உள்ளிழுக்கப்படுவதால் தட்டையான வயிறைப் பெற முடிகிறதுRelated Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker