ஃபேஷன்புதியவை

கச்சிதமான ஜீன்ஸ்களை தேர்ந்தெடுப்பது எப்படி?

கச்சிதமான ஜீன்ஸ்களை தேர்ந்தெடுப்பது எப்படி?

கச்சிதமான ஜீன்ஸ்களை தேர்ந்தெடுப்பது எப்படி?
துணிகளானது வீட்டிற்கு வாங்கி வந்த பிறகு நம் உடலுக்கு கச்சிதமாகவும், வசதியாகவும் இல்லை என்ற உணர்வு சிறிதளவு வந்துவிட்டாலும் மறுபடியும் அந்த ஆடையை அணிய மாட்டோம்.

அதிலும் ஜீன்ஸ் பேன்ட்டுகள் போன்றவை கனக்கச்சிதமாக இருந்தால் மட்டுமே நம் தோற்றத்தை அழகாக காட்டும். சரி இவற்றை எவ்வாறு தேர்ந்தெடுப்பது?

இதோ சில யோசனைகள்:

* ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி சிலருக்கு உடலின் மேல்பாகமானது உடலின் கீழ் பாகத்தை விட அதாவது தொடை, கால்களை விட பூசியது போன்ற உடல்வாகு உடையவர்களாக இருப்பார்கள். அவர்கள் குறுகலான கால்களை தேர்ந்தெடுக்கலாம். நீங்கள் உயரம் குறைவாகவும், மெலிந்த தேகம் உடையவராக இருந்தால் குறைந்த உயரமான (லோ-ரைஸ்) ஜீன்ஸ்களை அணியலாம். பூசிய தேகம் உடையவராக இருந்தால் உயரமான (ஹை-ரைஸ்) ஜீன்ஸ்களை அணியலாம்.

* மெலிந்த உடல்வாகு உடையவர்களாக இருந்தால் குறுகிய இடுப்பு மற்றும் உடலுடன் ஒட்டியது போல் இருக்கும் ஜீன்ஸ்களைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம். இவை நம் உடல் தோற்றத்தை எடுப்பாக காட்டும். அதற்கு மேலே அணியும் டி-ஷர்ட், டாப் போன்றவை சிறிது தளர்வாக இருப்பது போல் அணியவேண்டும்.

* சிலருக்கு இடுப்பு மற்றும் தொடைகளில் அதிகப்படியான சதை இருக்கும். உடலின் மேல் பாகம் சாதாரணமாகவும் கீழ்பாகம் பூசியது போன்றும் உடல்வாகு உடையவர்கள் என்றால் நீட்சியடையக்கூடிய ஜீன்ஸ்களைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம். இவர்கள் பென்சில் வடிவ ஜீன்ஸ்களைத் தவிர்க்கலாம். பூட்-கட் அல்லது பரந்த மடிப்புகளுடன் வருபவற்றையும் தேர்வு செய்யலாம்.

* தடகள வீரர்களைப் போன்ற உடலமைப்பு உடையவர்களாக இருந்தால் ஃபிளேயர் அல்லது பூட்கட் ஜீன்ஸ்களை அணியலாம். இவை நம் உடலை அழகாக கண்ணியமாக வெளிக்காட்டும்.

* ஆண்பிள்ளை போன்ற சூப்பர் மாடல் வடிவம் உடையவர்களாக இருந்தால் பாய்ஃப்ரண்ட் அல்லது பெல்-பாட்டம் ஜீன்ஸ்களைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம். பாய்ஃப்ரண்ட் ஜீன்ஸ்கள் பெண்கள் அணியும் ஜீன்ஸ்களைவிடத் தொடைப்பகுதியில் சற்றுத் தளர்வாக இருக்கும். ஜீன்ஸ் முழுவதும் தளர்வாக உடையவர்களுக்கு பாய்ஃப்ரண்ட் ஜீன்ஸ்கள் மிக அருமையாகப் பொருந்தும். சிறிய பின்புறம் உடையவர்கள் ஃப்ளேர்டு அல்லது பெல்-பாட்டம் ஜீன்ஸ்களை அணியலாம்.

* நீண்ட கால்களை உடையவர்களாக இருந்தால் குறைந்த உயரமுடைய ஜீன்ஸ்களைத் தேர்ந்தெடுங்கள். இதற்கு நேர்மாறாக அதிக உயரமுடைய ஜீன்ஸ்களை அணிந்து உங்கள் கால்களின் அழகை நேர்த்தியாகவும் வெளிக்காட்டலாம்.

* சிறிய கால்களை நீளமானதாகக் காட்ட உயர்ந்த இடுப்பு (ஹை வெயிஸ்ட்) கொண்ட உடலுடன் ஒட்டிய ஜீன்ஸ்களை அணியும் பொழுது உங்களை நீண்ட கால்களை உடையவர் போன்ற தோற்றத்தைத் தருகின்றது. தொள தொளப்பான பேகி ஜீன்ஸ்களை இன்னும் நீளமானதாகக் காட்ட விரும்பினால் குதிகால் உயரமான (ஹைஹீல்ஸ்) காலனிகளை இந்த ஜீன்ஸ்களுடன் அணியலாம்.

* மெல்லிய தேகம் கொண்ட ஆண்கள் நேரான கால்கள் மற்றும் இறங்கிய இடுப்பு (லோவெயிஸ்ட்) ஜீன்ஸ்களைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம். உயர்ந்த இடுப்பு கொண்ட ஜீன்ஸ்களை அணியும் பொழுது அவை உங்கள் பின்புற அழகை மிகவும் சதையற்றதாக ஃப்ளாட்டாகக் காட்டும். அதேபோல் பேகி ஜீன்ஸ்களை மெல்லிய தேகம் உடையவர்கள் தவிர்ப்பது நல்லது.

* கட்டுக்கோப்பான உடல்வாகு உடையவர்களாக இருந்தால் ஸ்லிம்ஃபிட், ஸ்ட்ரெயிட் லெக் அல்லது பூட்கட் ஜீன்ஸ்களைத் தேர்வு செய்து அணியலாம். பேகி ஜீன்ஸ்களைத் அணிந்தால் அவை உங்களது கட்டுக்கோப்பான சதையை முற்றிலும் மறைத்துவிடும். அதேபோல் தளர்வான ஃபிட் ஜீன்ஸ்கள் உங்கள் கால்கள் மற்றும் தொடையைப் பெரியதாகக் காட்டும்.

* அகலமான மற்றும் பருத்த இடுப்பு மற்றும் பின்பாகம் உடையவர்களாக இருந்தால் தளர்வான ஜீன்ஸ்களைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம். உடலுடன் ஒட்டிய மற்றும் உயரம் குறைந்த ஜீன்ஸ்களைத் தவிர்க்கலாம்.

* ஜீன்ஸ்களைத் தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது அவற்றை அணிந்து பார்த்து தேர்ந்தெடுப்பது நல்லது. ஒவ்வொரு நிறுவன ஜீன்ஸ்களின் அளவானது மற்றொன்றிலிருந்து வேறுபடும். எனவே கடைகளுக்குச் சென்று அவற்றை அணிந்து பார்த்து, நமக்கு அணிந்திருக்கும் பொழுது வசதியாக இருக்கின்றதா என்பதை உறுதிசெய்த பின்னர் வாங்குவது நல்லது.

* ஒப்பனை அறைகளில் ஜீன்ஸ்களை அணிந்து நடந்து, மேலும் கீழும் குதித்து, கீழே உட்கார்ந்து, குனிந்து மற்றும் ஒரு காலை உயர்த்தி அவை அணிந்தால் வசதியாக இருக்கும் என்பதை உறுதிசெய்த பிறகு வாங்கலாம்.

* அதேபோல் விலை குறைவு மற்றும் தள்ளுபடியில் கிடைக்கிறது என்பதற்காக நமக்கு ஒத்துவராத ஜீன்ஸ்களைத் தேர்ந்தெடுக்கக் கூடாது.

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker