தாய்மை-குழந்தை பராமரிப்பு

குழந்தை வயதுக்கு ஏற்ப தூங்கும் நேரம்

குழந்தை வயதுக்கு ஏற்ப அவர்களின் தனிப்பட்ட மற்றும் சில காரணங்களை பொறுத்து ஒரு குழந்தைக்கு தேவைப்படும் தூக்கத்தின் அளவு மாறுபடுகிறது.

பிறந்த குழந்தை எவ்வளவு நேரம் தூங்கும்

1-4 வாரம் ஆன குழந்தையின் தூங்கும் நேரமானது 15 முதல் 18 மணி நேரம் வரை நீடிக்கும். பிறந்த குழந்தையின் உட்புற உயிரியல் கடிகாரம் அல்லது சர்காடியன் ரிதம் இல்லாதால் தூங்கும் நேரமானது பகல்நேரம் மற்றும் இரவுநேரம் சுழற்ச்சிகளுடன் தொடர்பில் இருப்பதில்லை. உண்மையில் பிறந்த குழந்தை தூங்கும் நேரம் ஒரு குறிப்பான நேரமே இருக்காது.

1-4 மாதம் ஆன குழந்தையின் தூங்கும் நேரம்:1-4 மாதங்கள் ஆன குழந்தை தூங்கும் நேரம் நாள் ஒன்றுக்கு 14-15 மணி நேரம் வரை இருக்கும். இந்த மாத குழந்தைகளின் தூங்கும் நேரமானதுஒரு வடிவத்திற்கு வந்திருப்பதை நீங்கள் உணர்விர்கள். 1-4 மாதம் ஆன குழந்தையின் நீண்ட தூக்கமானது 4 முதல் 6 மணி நேரம் வரை இருக்கும்.

4-12 மாதம் குழந்தை தூங்கும் நேரம்:

4-12 மாதம் ஆன குழந்தையின் தூங்கும் நேரமானது 15 மணி நேரம் இருப்பது மிகவும் சிறந்தது. 11 மாதம் வரை உள்ள குழந்தை, தூங்கும் நேரமானது 12 மணி நேரம் தான் இருக்கும். உண்மையாக இந்த மாத குழந்தைகளுக்கு ஆரோக்கியமான தூக்கம் என்பது மிகவும் அவசியம். பொதுவாக இந்த மாதக் குழந்தையின் தூக்கமானது நாள் ஒன்றுக்கு மூன்று சிறுதூக்கம் தொடர்ந்து ஆறு மாதம் வரை இருக்கும். எனவே அந்த நேரத்தில் அவர்கள் இரவில் தூங்குவதற்கு உடல் திறன் கொண்டிருப்பார்கள்.இந்த வயது குழந்தையின் தூக்கத்தின் உயிரியல் தாளங்கள் முதிர்ச்சியடைந்த நிலையில் உள்ளதால், வழக்கமாக கால இடைவெளிகளை தூங்குவது பொதுவாக இந்த காலத்தின் பிற்பகுதியில் நிகழ்கிறது. குழந்தையின் காலை சிற்றுண்டிக்கு பிறகு சிறுதூக்கம் பொதுவாக 9 மணியில் இருந்து 1 மணிநேரம் வரை இருக்கும். குழந்தையின் மதிய சிறுதூக்கம் 2 மணிக்கு தொடர்ந்து 1 அல்லது 2 மணி நேரம் வரை நிகழும். பிற்பகல் பிற்பகுதியில் சிறுதூக்கமானது 3 முதல் 5 மணி நேரம் வரை நிகழும், இந்த இடைவெளி நேரமானது வேறுபடும்.

1-3 வயது ஆன குழந்தை தூங்கும் நேரம்:

இந்த வயது குழந்தைகளுக்கு 14 மணி நேரம் தூக்கம் போதுமானது. இந்த வயது குழந்தைகள் காலை அல்லது மாலை வேளை சிறுதூக்கத்தை இழப்பார்கள். நாள் ஒன்றுக்கு ஒரு முறை மட்டுமே பகலில் தூங்குவார். இந்த வயது குழந்தைக்கு 14 மணி நேரம் தூக்கம் தேவைப்படும் போது அவை வழக்கமாக 10 மணி நேரம் மட்டுமே கிடைக்கும். எனவே நாள் ஒன்றுக்கு ஒரு குட்டிதூக்கம் தேவைப்படும். அதுவும் ஒன்று முதல் மூன்றரை மணி நேரம் வரை இருக்கலாம். இவர்களின் இரவு தூங்கும் நேரமானது 7 மணி முதல் 9 மணிக்குள் தூங்கி, காலை 6 மணி முதல் 8 மணிக்குள் எழுந்திருப்பார்கள்.

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker