உறவுகள்

சூப்பர் டிப்ஸ்!கணவரை கவர மனைவி பின்பற்ற வேண்டியவை

* பெண்கள் அழகிய வளைவு நெளிவுகளை கொண்டிருந்தால், ஆண்களைக் கவர்வது சுலபம்; உதாரணமாக இடுப்பு வளைவு 7:10 விகிதத்தில் இருக்க வேண்டும். அழகிய வளைவுகளுள்ள பெண்களை, ஆண்கள் ஆராதிக்க தவறுவதில்லை.* பெண்கள் அடர்த்தியான மற்றும் நீளமான கூந்தலைக் கொண்டிருந்தால், ஆண்களை எளிதில் கவரலாம்; மேலும் ஆண்களை அடிமையாக்க வல்லது கூந்தல்.

* ஓயாமல் கலகலவென்று பேசிக்கொண்டே இருக்கும் பெண்களை ஆண்கள் அதிகம் காதலிப்பதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

* அதிக ஆடம்பரம் இல்லாத எளிமையான வாழ்க்கை வாழும் பெண்களே! ஆண்களின் மனதை வெல்கின்றனர்.

* ஆண்களைக் கவர நினைக்கும் பெண்கள் கருப்பு மற்றும் சிவப்பு நிறங்கள் கொண்ட ஆடைகள், பொருட்கள் இவற்றை அதிகம் உபயோகிக்க வேண்டும்.

ஆண்கள் அந்நிறங்களை பயன்படுத்தும் பெண்களை பெரிதும் நேசிப்பதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது..!

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker