ஆரோக்கியம்மருத்துவம்

கர்ப்பப்பை வாய்ப் புற்றுநோய் பெண்களின் கருவுறுதலை பாதிக்குமா?

கர்ப்பப்பை வாய்ப் புற்றுநோய் என்பது உலகெங்கிலும் உள்ள பெண்களுக்கு ஒரு கசையாகும். உயிருக்கு ஆபத்தானது தவிர, கர்ப்பப்பை வாய்ப் புற்றுநோய் குழந்தைகளைப் பெற முடியாத கருவுறுதலையும் பாதிக்கிறது என்ற அனுமானமும் உள்ளது.

HPV வைரஸ் கருவுறுதலில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடாது. இருப்பினும், வைரஸ் இல்லாதவர்களைக் காட்டிலும் HPV க்கு சாதகமான நோயாளிகள் கர்ப்பம் தரிப்பது குறைவு என்று ஆய்வுகள் கண்டறிந்துள்ளன.ஆராய்ச்சியாளர்கள் சந்தேகிக்கிறார்கள், பெண்களுக்கு கரு வளர்ச்சியை சிரமப்படுத்தலாம், அவற்றின் நோயெதிர்ப்பு அமைப்புகள் HPV வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், இது முன்கூட்டியே உயிரணு சிகிச்சையாகும், இது பொதுவாக கர்ப்பமாக இருக்க முடியாத அபாயத்தை அதிகரிக்கும்.

இது ஒரு நல்ல யோசனை, நீங்கள் கர்ப்பப்பை வாய்ப் புற்றுநோயைக் கண்டறிந்தால், நீங்கள் செல்ல வேண்டிய சிறந்த சிகிச்சை என்ன என்பதைக் கண்டறிய உங்கள் மருத்துவரை அணுகவும். பொதுவாக கருவுறுதலில் தலையிடாதபடி நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய பல தேர்வுகளை மருத்துவர் உங்களுக்குக் கொடுப்பார்.கருப்பை நீக்கம் மற்றும் கதிரியக்க சிகிச்சை ஆகியவை கர்ப்பப்பை வாய்ப் புற்றுநோய் சிகிச்சைகள் ஆகும், அவை பயனுள்ளவையாக இருந்தாலும், கர்ப்பம் தரிப்பதற்கான வாய்ப்புகளை குறைக்கலாம் அல்லது அகற்றலாம். உங்கள் கருப்பை அகற்றுவதன் மூலம் கர்ப்பப்பை வாய்ப் புற்றுநோய்க்கான சிகிச்சையே கருப்பை நீக்கம் ஆகும். கதிரியக்க சிகிச்சை என்பது கருப்பை வேலையைத் தடுக்கும் மற்றும் தடுக்கும் ஒரு வகை சிகிச்சையாகும், எனவே இந்த சிகிச்சையின் பின்னர் நீங்கள் பெரும்பாலும் கர்ப்பமாக இருக்க முடியாது.


Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker